Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām” (54 stundas)

                                                                                                                                 

       Iesaistoties programmā, skolu komandām tiek dota iespēja iegūt jaunu pieredzi, sadarbībā ar ekspertiem mērķtiecīgi plānojot un vadot mācību stundu atbilstoši noteiktām mācību satura prioritātēm, kā arī pilnveidot sadarbības, stundu analīzes un refleksijas prasmes, iesaistoties sarunās par mācību stundu. Programmu apguvušie pedagogi būs atbalsts skolas vadībai pilnveidotā mācību satura ieviešanā skolu praksē.

     Sākumskolas matemātikas un dabaszinību, kā arī pamatskolas un vidusskolas matemātikas un dabaszinātņu, vēstures un sociālo zinātņu grupās kursu dalībnieki, plānojot, vadot, vērojot un analizējot mācību stundas savā un citu grupas dalībnieku skolās, pilnveidos profesionālo kompetenci uz skolēna dziļu, konceptuālu izpratni virzītu mācību stundu plānošanā un īstenošanā.

Aicinām pieteikt skolu komandas šādās grupās (anketu aizpilda katrs dalībnieks no skolas komandas):

sākumskolas matemātikas un dabaszinību grupa.

Sākumskolas komanda vienā izglītības iestādē – viens skolas vadības pārstāvis un 2 sākumskolas skolotāji, kas māca STEM priekšmetus.

pamatskolas un vidusskolas matemātikas un dabaszinātņu grupa.

STEM (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) skolotāju komanda vienā izglītības iestādē  – viens vadības pārstāvis (STEM priekšmetu pedagogs) un  trīs STEM priekšmetu skolotāji.

pamatskolas un vidusskolas vēstures un sociālo zinātņu grupa.

Vēstures un sociālo zinātņu skolotāju komanda vienā izglītības iestādē – viens vadības pārstāvis (vēlams vēstures un/vai sociālo zinātņu priekšmetu pedagogs) vai jomas koordinators un divi šo mācību priekšmetu skolotāji – viens 7.-9. kl., otrs 10.-12. klašu posmā.

Pieteikšanās kursiem līdz 23. martam (ieskaitot). Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim līdz 25. martam (ieskaitot).

Pirmā nodarbība paredzēta tiešsaistes ZOOM platformā 1. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.00. Informācija par nodarbību datumiem skolā sekos.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR KURSU NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM KURSU IETVAROS!

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371)jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

Aizpildot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu anketā norādīto personas datu apstrādei profesionālās pilnveides kursiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti profesionālās pilnveides kursu nodrošināšanai, saziņas nodrošināšanai un apliecības izsniegšanai. Ja jums rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv.

Pieteikšanās slēgta!