Paldies par Jūsu interesi reģistrācija uz konferenci ir slēgta!

 Pēc konferences pasākuma ieraksts būs pieejams visiem interesentiem:

Facebook - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Mājaslapā - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

 Pieslēgšanās konferences pirmajai daļai caur Latvijas Universitātes tiešsaistes kanālu: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/tiesraides/1/

 

Paldies par Jūsu interesi reģistrācija uz konferenci ir slēgta!

 Pēc konferences pasākuma ieraksts būs pieejams visiem interesentiem:

Facebook - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Mājaslapā - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

 Pieslēgšanās konferences pirmajai daļai caur Latvijas Universitātes tiešsaistes kanālu: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/tiesraides/1/

  

Dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konference

Latvijas Universitātes tiešsaistes kanālā un Zoom platformā

2021. gada 18. augustā 10.00 - 16.00

 

PLĀNOTĀ PROGRAMMA

1. DAĻA

 Pieslēgšanās Latvijas Universitātes tiešsaistes kanālam: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/tiesraides/1/

10.00 - 11.00

 KONFERENCES ATKLĀŠANA

 “STEM skolotājs – atslēga kvalitatīvai izglītībai”

Piedalās - LR Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs A.Ašeradens, LU rektors I.Muižnieks, LU SIIC direktore D.Namsone, Latvijas fizikas skolotāju asociācijas prezidente L.Belogrudova, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents N.Bergs

LU Tiešsaiste

11.00 - 11.45

 PANEĻDISKUSIJA

 “Ko es kā skolotājs varu darīt, saņemot diagnosticējošā darba (eksāmena) rezultātus?”
11.45 - 11.50 PAUZE - virtuālā izstāde
11.50 - 12.20

 VIESISTABA

 Saruna ar Solvitu Lazdiņu “Kā ieraudzīt katru skolēnu, mācoties STEM?”
2. DAĻA

 Pieslēgšanās Zoom platformā attiecīgajā mācību priekšmetā - matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija

13.00 - 13.45

 DARBNĪCA

MATEMĀTIKA FIZIKA BIOLOĢIJA ĶĪMIJA ĢEOGRĀFIJA
“Kāpēc, mācoties matemātiku, svarīgi saskatīt, cik dziļi skolēns domā?”

“SOLO taksonomija un uzdevumi fizikā'

“Uzdevums dabaszinātnēs tekstpratības snieguma mērīšanai”

“Kā izveidot dziļāku uzdevumu ķīmijā skolēnu izpratnes mērīšanai?”

“Kā izlikt vērtējumu uzdevumā un izmantot iegūtos datus ģeogrāfijā?”

Zoom

13.45 - 13.50 PAUZE [virtuālā izstāde]
13.50 - 14.50

 IDEJU TIRGUS

 Skolotāju pieredzes apmaiņa (Iepriekš izvēlētajā mācību priekšmetā)

Zoom
14.50 - 15.00 PAUZE [virtuālā izstāde]
15.00 - 16.00

PREZENTĀCIJAS

Izmaiņas eksāmenu (valsts līmeņa darbu) uzdevumos un prasībās jaunā mācību satura kontekstā sadarbībā ar Skola 2030 (Iepriekš izvēlētajā mācību priekšmetā)

Zoom

Konferenci organizē Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, LU fakultātēm, Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju un Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

 

  This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project Scientix 3 (Grant agreement N. 730009), coordinated by European Schoolnet (EUN). The event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of the European Commission (EC) or EUN, and neither the EC or EUN are responsible for any use that might be made of information contained.