Paldies par Jūsu interesi, reģistrācija uz konferenci ir slēgta!

Sekot līdzi mūsu aktivitātēm varat:

Facebook - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Mājaslapā - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

 

   

DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI

Dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konference

2022. gada 23. augustā

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1/3, Rīgā

Plānotā programma

 

 

Plkst.

Aktivitāte

9.00 –  9.50

Reģistrācija (Zinātņu māja, pie ieejas durvīm)

10.00 – 10.15

Konferences atklāšana (Zinātņu māja, lielās kāpnes 2. stāvā)

10.15 – 11.30 

Paneļdiskusija

(Zinātņu mājas zālē- Alfa)

“Ko nozīmē mācīt skolēnu domāt?”

Pētnieku forums

(Zinātņu māja, lielās kāpnes 2. stāvā)

Kā dati palīdz uzlabot skolotāja praksi?

Interaktīva izstāde (Zinātņu māja, 2. stāvs) jaunas idejas un praktiskus piemērus radošam un efektīvam mācību darbam sniegs uzņēmēji un organizācijas

 

11.45 – 13.25

„Ideju tirgus” (Zinātņu māja, 103./104. telpa) 

 • Kā es plānoju un realizēju starpdisciplinaritāti mācību stundās?
 • Kā es palīdzu skolēniem veidot izpratni par būtiskiem mācību satura jautājumiem?
 • Kā izmantoju stratēģijas, lai mācītu skolēniem būtiskas prasmes?
 • Kā skolēnam veidoju pārnesi par citā mācību priekšmetā apgūto?
 • Kā, izmantojot formatīvo vērtēšanu, iesaistu skolēnu labāku rezultātu sasniegšanā?
 • Kā skolēni manās stundās izmanto dažādas tehnoloģijas, apgūstot konkrētus satura jautājumus?
 • Kā uzdevumi, kurus es izmantoju, veicina iedziļināšanos un skolēnu iesaisti? 

Sarunas LU SIIC viesistabā (Zinātņu mājas zālē- Alfa)

11.45- 12.15

 • Sarunas ar LU PPMF profesori, sertificētu psiholoģi Baibu Martinsoni - Skolotājs un sociālemocionālā mācīšanās.

12.20- 12.50

 • Saruna ar pārstāvjiem no Zinātnes centriem Ventspilī, Liepājā un Cēsīs - Zinātnes centru loma mācību procesā.

12.55 – 13.25

 • Saruna ar Latvijas jaunajiem zinātniekiem - Kāds ir ceļš no skolēna līdz STEM jomas zinātniekam?

 

Ekspertu un politikas veidotāju diskusijas (Zinātņu māja, lielās kāpnes 2. stāvā) 

 11.45 – 12.30

Ekspertu diskusija:

 • Digitāli mācību līdzekļi. Skolotāju lomas maiņa?

12.40 – 13.25

Politikas veidotāju diskusija:

 • Kādi ir iespējamie risinājumi STEM izglītības kvalitātes uzlabošanai?

 

13.40 – 14.20

Darbnīcas:

 • Fizika pirms fizikas. Vadītājs: LU SIIC eksperts Uldis Dzērve;
 • Kā palīdzēt skolēniem veidot izpratni matemātikā? Vadītāja: LU SIIC vadošā pētniece Ilze France;
 • Kā  diferencēti veidot un izmantot uzdevumus  ķīmijā? Vadītāja: LU SIIC eksperte Ilze Cīrule;
 • Kā mācību procesa diferencēšana varētu atvieglot skolotāja darbu stundā? Vadītāja: LU SIIC eksperte Aira Kumerdanka;
 • Stratēģijas dziļas izpratnes veidošanai, mācoties dabaszinātnes. Vadītājs: LU SIIC pētnieks Kārlis Greitāns;
 • Kā STEM mācīt dažādiem skolēniem klasē - iekļaujoša izglītība praksē. Vadītāja: LU SIIC eksperte Solvita Lazdiņa;
 • Kā skolēns apgūst prasmi secināt, mācoties matemātiku? Vadītāja: Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Liene Krieviņa;
 • Kādu informāciju var iegūt, iedziļinoties diagnostikas darbu rezultātos matemātikā? Vadītāja: LU SIIC eksperte Marta Mikīte;
 • Kā vadīt skolotāju mācīšanās grupu? Vadītāja: Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Evija Slokenberga;
 • Kā attīstīt skaidrošanas un argumentēšanas prasmes ģeogrāfijā? Vadītājs: LU SIIC pētnieks Ģirts Burgmanis;
 • Ģeogrāfija pirms ģeogrāfijas. Vadītāja: Kuldīgas Centra vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Iveta Eglīte;
 • Bioloģija pirms bioloģijas. Vadītājs: LU SIIC eksperts Andris Nikolajenko;
 • Diferencēšana, mācoties bioloģiju. Vadītāja: Jelgavas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Liene Sabule;
 • Kādas ir iespējas un ieguvumi starpdisciplinārai tematu apguvei bioloģijā? Vadītāja: Bauskas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Lāsma Krastiņa;
 • Kā izgudrojumi izmaina vēstures gaitu? Vadītājas: LU SIIC eksperte Aija Kļaviņa un LU SIIC zinātniskā asistente Liene Ozoliņa;
 • Inženierzinību praktiskās darbošanās organizēšana un izvērtēšana. Vadītājs: Smārdes pamatskolas fizikas skolotājs Jānis Čilipāns;
 • 'Apgrieztā klase' skolēnu pašvadītas mācīšanās organizēšanai. Vadītājas: Liepājas Raiņa 6. vidusskolas matemātikas skolotājas Evija Jaunzeme un Jolanta Klamere;
 • 2 zaķi ar vienu šāvienu - kā vienu projektu realizēt divos mācību priekšmetos? Vadītājs: Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Jānis Bukins.

14.30 – 16.00

Darbs mācību priekšmetu grupāsaktualitātes jaunajā mācību gadā:

 • matemātika; 
 • ķīmija;
 • bioloģija; 
 • fizika; 
 • ģeogrāfija. 
           

Konferenci organizē Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, LU fakultātēm, Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju un Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

 The work presented in this document has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation programme – project Scientix 4 (Grant agreement N. 101000063),  coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the document is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of the European Commission (EC), and the EC is not responsible for any use that might be made of information contained.